Skapa ett tryggare boende!

 

Även inom detta segment är vi helt leverantörsoberoende och hittar den bästa och mest kostnadseffektiva lösningen för dig, utbyggnad av ett befintligt system eller nyinstallation. Gemensamt för dessa system nedan är att de kan arbeta var för sig eller tillsammans. Du kan även öka säkerheten med att integrera kameraövervakning i systemet. Läs mer om detta under CCTV fliken.

Porttelefoni, en säker och välkomnande entré.

 

Porttel

Håll porten låst för objudna gäster och hjälp samtidigt dina besökare att hitta rätt.

Ett porttelefonisystem ger en tryggare vardag för dina boende och förhindrar skadegörelse i fastigheten.

Uppringning till lägenhet sker via det analoga telenätet, IP-telefoni eller genom en separat trådförbindelse.

 

Passagesystem, Säkerhet utan nycklar.Passage

Nyckelhantering, cylinderbyte vid borttappadenycklar och otillåtna nyckelkopieringar,med ett passagesystem är detta inte längre ett kostsamt bekymmer.

Tappar någon sin passerbricka kan man snabbt spärra just den och skapa en ny. Du, som fastighetsägare, kan enkelt administrera vem som ska ha tillgång var och när samt skapa tillfälliga passerbrickor i samband med reparationer.

 

 

Digitala Informationstavlor, Informera snabbt och enkelt.

Infotavla

Med en digital informationstavla i trapphuset når du snabbt ut med informationen och håller den på ett enkelt sätt uppdaterad. Du kan även skicka ut personliga meddelande till din hyresgäst som han ser när han för sin passerbricka över skärmen. Dina hyresgäster kan skicka felanmälningar, boka tvättstugetid, få information om väder, busstider mm. Bara fantasin sätter gränser!

 

 

Cctv

Enligt talesättet säger en bild mer än tusen ord. Och CCTV-systemen används just där annan typ av övervakning inte ger tillräcklig information till användaren. Brottsligheten i samhället blir alltmer omfattande. Det gäller att ligga flera steg före för att kunna skydda personella och materiella värden.

Med kamerateknikens hjälp hittar vi mer och mer raffinerade metoder att göra just det. Ytec Tele  kan erbjuda långsiktiga, kompletteringsbara CCTV-system för industri, bank/post, handel, kontor, lager/distribution, polis och försvar. Våra kunder står för valet bland alla möjligheter detta ger.

 

 

Behovsanalys.

Ytec Tele utför alltid en behovsanalys för att vi ska kunna erbjuda rätt lösningar och få en förståelse för varje enskild kunds specifika behov. Det finns många faktorer att ta hänsyn till, miljö, ljusförhållande, risk för sabotage mm. Vad som är viktigt för oss är att kunden själv får förståelse och kunskap om vad som verkligen behövs. Vi vill inte erbjuda en anläggning om vi vet att skyddet blir för litet på grund av för få kameror. Och tvärtom, så rekommenderar vi aldrig en anläggning som är för omfattande i förhållande till kundens behov.

Önskar ni mer information vänligen kontakta oss på Ytec.

 

 

Bevakningscentral.

Ytec Tele har avtal och samarbete med flera bevakningscentraler, vi kopplar upp såväl en nyinstallerad kameraanläggning som en redan befintlig anläggning.

Önskar ni mer information vänligen kontakta oss på Ytec.

 

 

Service och Underhåll.

Ytec Tele arbetar aktivt för att du skall få den service och det underhåll som din installation och produkt kräver d.v.s. att du alltid skall ha en fungerande anläggning.

Med ett serviceavtal tecknat med oss kan du känna dig trygg i vetskapen att din säkerhetsanläggning har full funktion och att service sker löpande.

Önskar ni mer information vänligen kontakta oss på Ytec.

 

 

Teknik/Installation.

Ytec Tele har lång och god erfarenhet av kameraövervaknings installationer (CCTV). Vårt leverantörs-oberoende innebär att vi kan anpassa produkter efter just era behov vilket ger den bästa och mest kostnadseffektiva lösningen.

Några exempel på miljöer som vi är verksamma i.

 

  • Banker / Finans
  • Hamnar / Logistik
  • Försvarsmakten
  • Polisen / Kriminalvården
  • Industri / Processövervakning
  • Lantbruk
  • Offentliga miljöer
  • Villa / Flerfamiljshus
  • Butiker / Verkstäder

 

Certifiering.

Vi innehar följande certifikat inom CCTV segmentet.

Behörig ingenjör CCTV-anläggning / konstruktion. ”SSF 1069”

Certifierad Milestone partner. ”IP-baserade video övervakningssystem”

 

Utbildning / Dokumentation.

Vid en färdig installation ger våra tekniker er alltid en ordenlig genomgång av ert Säkerhetssystem.

Dokumentation och intyg lämnas vid leverans och driftsättning.

 

 

 

 

cm_behorig_ingenjor_CCTV

Milestone- The Open Platform