Med över 30-år i branschen är vi en trygg leverantör

 

Ytec Tele AB grundades som handelsbolag 1979 av Åke Sköld och äYtec Tele ABr aktiebolag sedan 1988.

Bolaget sysselsätter idag 20 personer i egen regi och ytterligare 10 personer genom underentreprenörer.

Bolaget tillhandahåller produkter, tjänster och helhetslösningar inom kabel TV, datanät, CCTV och passagesystem. Med 20 års branscherfarenhet är CCTV och passagesystem en stor del av verksamheten med referenser som banker, försvarsmakten och kriminalvården.

Com Hem AB har vi samarbetat med sen 1984 (Televerket kabel tv). Vi sköter idag större delen av deras nätutbyggnad, service (inkl. dygnet runt jour) och preventiva underhåll i södra Sverige från huvudcentral till slutkund.

Bolaget utför svetsning, inmätning och dokumentation av fiber åt kunder som kommunala stadsnät, energibolag och försvarsmakten..